A0、外部保护设备动作

 

 A1、室内机P板有缺陷

 

 A3、凝结水位异常

 

 A5、换热器热敏电阻故障

 A6、风扇电机锁定或过载、过流

 

 A7、风向调整电机故障

 

 A9、电子膨胀阀故障

 

 AF、排水水位超标

 

 AJ、容量设置错误

 

 C4、换热器(1液管)热敏

 

 C5、换热器(2个空气管)热敏

 

 C9、吸气热敏异常阻力

 

 CJ、遥控器热敏